Nieuws

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
8 november 2018

Grenswerk aan de slag met convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland

Op woensdag 7 november is in MEZZ in Breda het startsein gegeven van het Convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland. Binnen het convenant gaan 20 theaters en poppodia voor een periode van drie jaar gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid. Na een inhoudelijk programma tekenden de deelnemers, sponsoren en maatschappelijk partners het convenant waarmee de samenwerking werd bezegeld.

Tim Gaal, directeur van Grenswerk over dit nieuwe initiatief:

“Wij beschikken natuurlijk al over een relatief energiezuinig pand, echter zijn er zeker nog meer duurzame maatregelen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van plastics. Wij vinden dat we als modern en innovatief cultuurpodium een voorbeeldfunctie te vervullen hebben. Daarnaast kunnen duurzaamheidsmaatregelen ook prima hand in hand gaan met bedrijfseconomische besparingen. Het delen van kennis binnen het GreenStages collectief zal er enorm aan bijdragen om op relatief korte termijn stappen te zetten hierin. “

Aanleiding
Poppodia en theaters in Nederland hebben een enorm bereik. De activiteiten van de 51 poppodia bij de VNPF aangesloten poppodia werden in 2015 ruim 4,2 miljoen keer bezocht. Gezamenlijk trekken de 145 leden van de VSCD bijna 12 miljoen bezoeken, verspreid over ruim 24.000 voorstellingen en concerten. Een evenement of voorstelling is de plek bij uitstek om een duurzame boodschap over te brengen.

Rode draad
Binnen het convenant wordt duurzaamheid breed benaderd, in de beschikbare tijd komen alle relevante thema’s aan de orde. Om richting te geven en aan te sluiten bij recente maatschappelijke ontwikkelingen zijn in totaal vijf ambities benoemd die als een rode lijn door het programma lopen, in willekeurige volgorde zijn dit:

• Plastic vrij
• Gasloos
• Podium met impact
• Circulariteit
• Certificering

Aan de slag
Het convenant GreenStages2020 is een project voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar. Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambitie en thema’s uitgediept

Samenwerking
Het convenant GreenStages2020 is een initiatief van Stichting Green Stages in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), Green Key Nederland, Fairtrade Nederland en EKO-Keurmerk horeca. Stichting Green Stages streeft naar een volledig duurzame cultuursector in 2030 die werkelijk maatschappelijke impact realiseert. Naast de realisatie van het convenant adviseert Green Stages overheden en festivalorganisatoren over het verduurzamen van hun festivals.

Deelnemende podia aan het eerste convenant zijn: Dynamo (Eindhoven), De Pul (Uden), De Eendracht (Gemert), De Hofnar (Valkenswaard), De Schalm (Veldhoven), De Kring (Roosendaal), De Enck (Oirschot), MEZZ (Breda), Gebouw-T (Bergen op Zoom), Tivoli Vredenburg (Utrecht), 013 (Tilburg), Willem Twee (’s Hertogenbosch), De Nieuwe Vorst, (Tilburg), Het Munttheater (Weert), De Kattendans (Bergeijk), Grenswerk (Venlo) en Doornroosje (Nijmegen).

Beluister De Grenswerk-selection

Alle verse nieuwe tracks voor jou geselecteerd door ons (op Spotify).

Beluisteren