Nieuws

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
17 oktober 2019

Grenswerk zet verder in op regio en talentontwikkeling

Poppodium Grenswerk wil de komende jaren nog beter de regio bedienen, meer aandacht geven aan talentontwikkeling en verdieping in artistiek programma. Dit staat in de eigen beleidsnota 2020-2024 dat het Venlose poppodium vandaag presenteert, tijdens de start van het feestweekend rond het vijfjarig jubileum.

Vandaag, 17 oktober, is het precies vijf jaar geleden dat het Venlose poppodium haar deuren opende voor het publiek. Op die dag in 2014 speelde de Vlaamse artiest Milow voor een uitverkochte zaal. De verwachtingen omtrent het nieuwe podium waren destijds hooggespannen. Vijf jaar later kan geconcludeerd worden dat Grenswerk de verwachtingen meer dan waar heeft gemaakt. Zeker wat betreft de beoogde jaarlijkse bezoekersaantallen, deze werden namelijk reeds in het eerste jaar al ruim overtroffen. De ambities van de organisatie reiken echter verder en het vijf jarige jubileum wordt aangegrepen als moment om een nieuw beleidsplan voor de volgende vijf jaar te presenteren.

Naast een verdere gestage uitbreiding van het aantal bezoekers zet Grenswerk vooral in op het handhaven van een gezonde balans tussen populair programma en niche en daarnaast het creëren van ruimte voor artistieke experimenten. Hiertoe is het belangrijk om een nog grotere rol op het gebied van talentontwikkeling en educatie te gaan spelen. Het podium wil zich op alle vlakken nog meer regionaal gaan profileren, zowel wat betreft aansprekend programma als op het gebied van samenwerking en participatie met andere poporganisaties en samenwerkingspartners. Ook duurzaamheid is een belangrijk aspect dat aan de orde komt in het plan.

In mei dit jaar werd een onafhankelijk exploitatieonderzoek gepresenteerd, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Venlo. Onderzoeksbureau Thomas van Dalen Advies concludeerde hierin dat Grenswerk bovengemiddeld presteert. Echter, doordat het podium minder subsidie krijgt dan werd geadviseerd in het originele ondernemingsplan, staan de bedrijfsvoering en kerntaken onder een permanent hoge druk. Directeur Tim Gaal: “De afgelopen jaren hebben we bewezen wat we waard zijn als het gaat om gevarieerd aanbod, bezoekersaantallen en het aantrekkelijk maken van de stad. Dit alles hebben we de laatste drie jaar kunnen realiseren binnen een sluitende exploitatie. We zijn nu klaar voor een volgende belangrijke stap waarbij we inzetten op een nog bredere profilering in de regio, maar waarbij we vooral meer aandacht willen geven aan talentontwikkeling, educatie, participatie en artistiek inhoudelijk experiment. Ik geloof dat dit noodzakelijk is om de popcultuur in onze regio naar een hoger niveau te brengen. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de gemeente de adviezen uit het exploitatieonderzoek opvolgt.”

Het eerste lustrum wordt gevierd met een drietal grote shows: Fischer-Z (donderdag), MY BABY (vrijdag) en Navarone (zaterdag). Alleen voor MY BABY zijn op dit moment nog enkele tickets verkrijgbaar. Op zondag wordt de feestweek afgesloten met de Grenswerk Recordings: hierbij zullen in een studio-setting in de zaal audio en video opnames gemaakt worden van een viertal talentvolle regionale acts: Baer Traa, Blackbird, The Ragtime Rumour en Heavely Heroes. De opnames verschijnen later dit jaar op een speciale vinyl uitgave.

Het beleidsplan van Grenswerk is te downloaden via deze link.

Beluister De Grenswerk-selection

Alle verse nieuwe tracks voor jou geselecteerd door ons (op Spotify).

Beluisteren